Kök Hücre

Göz Hastalıklarında Kök Hücre

Kornea dokusunda kök hücre yetmezliği kornea dokusunun bulanıklaşması, pannus oluşumu, konjuktivalizasyon sonuçta görme yetisinin azalması ve kaybıyla sonuçlanmaktadır. Kornea hastalıklarında kök hücre kullanımı diğer gözden kök hücre içeren doku alımıyla uzun zamandır yapılmaktadır. Kök hücre çoğaltma teknikleri sayesinde günümüzde kök hücre içeren geniş doku değil kök hücre içeren çok küçük doku parçası alınarak laboratuvar ortamında çoğaltılarak hasarlı göze nakledilmektedir. Böylece hücre alınan gözde kök hücre rezervi etkilenmemektedir.

İki gözde kök hücre hasarı olan gözlerde mukozal dokudan alınan hücreler labortuvar ortamında değişime uğratılarak korneal kök hücreye dönüştürülmekte ve kornea dokusuna yerleştirilmektedir.