Göz kuruluğu (Kuru Göz)

Kuru göz gözde konforsuzluk, batma yanma hissi, görmede bulanıklık hiisi oluşturan multifaktorial (çok sayıda nedene bağlı) bir hastalıktır. Bu hastalığın uzun dönemde göz yüzeyinde hasar oluşturma potansiyeli vardır. Sıklığı yaşla birlikte artar, 30-60 yaş arası %10, 65 yaş üzeri % 15 oranında rastlanır bayanlarda oran daha yüksektir. Teknik detaylara girmeden söylenirse nedenler inflamasyon, hiperosmolarite ve gözyaşı’nın kolay parçalanmasıdır. Hastalığın ortaya çıkmasına yada ağırlaşmasına yol açan sistemik hastalıklar (Sjögren sendromu ve diğerleri) lokal hastalıklar (blefarit) tesbit ve tedavi edilmelidir.

Tedavide

Yaşanılan ortamla ilgili değişiklikler,yerine koyma tedavis antiinflamatuar ilaçlar okluzyon gibi çok sayıda seçenek hastalığın ciddiyetine göre adım adım uygulanmalıdır