Doctor

Prof.Dr. Ümit BEDEN

uzmanlık alanları


Prof. Dr. Ümit Beden

  • Okülaplasty
  • Protez Göz
  • Troide Bağlı Göz İriliği
  • Göz Estetiği
  • Göz Yaşı Kanal Cerrahisi
  • Şaşılık
  • Çocuk Oftalmoloji

eğitim ve deneyim


Tıp fakültesi,  1988 – 1995

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce), Ankara

Araştırma görevlisi Dr,  Ekim 1995- Ekim 1999

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Ankara

Uzman Dr,  Şubat 2000- Ekim 2001

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hastanesi,  Ankara

Uzman Dr,  Ekim 2001- Haziran 2003

Kars Devlet Hastanesi, Kars

Yrd. Doç. Dr,  Haziran 2003- Ağustos 2009

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Samsun

Oküloplastik cerrahi gözlemcisi, Ocak 2004

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Oküloplastik Departmanı

Oküloplastik cerrahi gözlemcisi,  Ekim – Kasım 2005

Moorfields Eye Hospital, Oküloplastik Cerrahi Kliniği, Londra, UK

Doç. Dr,  Ocak 2009 – Aralık 2010

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Samsun

Glokom gözlemcisi, Nisan 2009

NewYork Gaucoma Society (NewYork Eye&Ear Infirmary), NY, USA

Doç Dr, Aralık 2010 – ….. Memorial Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü

Prof Dr, Haziran 2017 – ….. Beykent Üniversitesi

 

bilimsel danışma kurulu üyelikleri


Türk Tabipler Birliği üyeliği

Türk Oftalmoloji Derneği üyeliği

Türk Oftalmoloji Derneği, Oküloplastik Birim Aktif üyeliği

American Academy of Ophthalmology”  Üyeliği

Samsun Kök Hücre Derneği kurucu üyesi (2009 – 2010)